previous pauseresume next

پانصد و هفتاد و هفتمين جلسه هيات مميزه دانشگاه

پانصد و هفتاد و هفتمين جلسه هيات مميزه دانشگاه روز چهارشنبه بیست و یکم شهریور  ماه ۱۳۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۱ ، به صورت مشترک با شورای دانشگاه و  با حضور رئیس محترم دانشگاه و سایر  اعضای  محترم در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی برگزار شد. در  این جلسه ضمن بررسی برخی از آئین نامه ها ، دستورالعمل های اجرایی  پایه ترفیع سالیانه ، امتیاز مسئولیت های اجرایی ، استاد ممتاز ، میزان کسر واحد مسئولیت های اجرایی مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت .

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر مریم راد احمدی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم  دکترمریم راد احمدی  عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری  را تبریک عرض می نماییم .

 

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر پروانه اباذری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم  دکتر پروانه اباذری عضو هیات علمی گروه سلامت بزرگسالان دانشکده پرستاری و مامایی از  مرتبه  استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم .

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر مهرداد رقاع

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر مهرداد رقاع عضو هیات علمی گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاریرا تبریک عرض می نماییم .

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر فائزه اسلامی پور

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر فائزه اسلامی پور عضو هیات علمی گروه دندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندانپزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم .
 

 

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS