previous pauseresume next

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر حبیب اله دهقان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدینوسیله ارتقاء مرتبه اقای دکتر حبیب اله دهقان عضو هیات علمی گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.