previous pauseresume next

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر سید ناصرالدین مصطفوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدینوسیله ارتقاء مرتبه اقای دکتر سیدناصرالدین مصطفوی عضو هیات علمی گروه اطفال دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم .