previous pauseresume next

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر فرهاد گلشن ایرانپور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر فرهاد گلشن ایرانپور  عضو هیات علمی گروه علوم تشریحی  دانشکده پزشکی از مرتبه استاد یاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم .