previous pauseresume next

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر جمشید نجفیان از مرتبه استادیارپژوهشی به دانشیارپژوهشی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر جمشید نجفیان عضو هیات علمی مرکز تحقیقات قلب و عروق از مرتبه استادیار پژوهشی به دانشیار پژوهشی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر احمد یراقی از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر احمد یراقی عضو هیات علمی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

برگزاری پانصد و بیست و پنجمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۱۶ دی ماه ۹۴، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه و سایر اعضاء تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفته و با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه چهار نفر مورد تایید قرار گرفت.

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر علیرضا امامی از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر علیرضا امامی عضو هیات علمی گروه عفونی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر پرویز دیهیمی از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر پرویز دیهیمی عضو هیات علمی گروه آسیب شناسی دهان دانشکده دندانپزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS