previous pauseresume next

برگزاری پانصد و بیستمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۲۲ مهر ماه ۹۴، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه و سایر اعضاء تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفته و با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه سه نفر مورد تایید قرار گرفت.

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر مجید برکتین از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر مجید برکتین عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر سیدمحمد رضوی از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر سیدمحمد رضوی عضو هیات علمی گروه آسیب شناسی فک و دهان دانشکده دندانپزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر غلامرضا خیرآبادی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر غلامرضا خیرآبادی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات علم رفتاری از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي سرکار خانم دکتر نوشین افشارمقدم از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر نوشین افشارمقدم عضو هیات علمی گروه آسیب شناسی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS