previous pauseresume next

برگزاری پانصد و دوازدهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه ۹۴، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفته و با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه تعدادی از همکاران مورد تایید قرار گرفت.

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر فرشید علیزاده از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر فرشید علیزاده عضو هیات علمی گروه اورولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر جابر یقینی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر جابر یقینی عضو هیات علمی گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

برگزاری پانصد و یازدهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه ۹۳، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفته و با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه تعدادی از همکاران مورد تایید قرار گرفت.

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر مهدی کرمی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر مهدی کرمی عضو هیات علمی گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS