previous pauseresume next

برگزاری جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۹۳، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفت.

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر احمدرضا زمانی از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر احمدرضا زمانی عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشكده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي سرکار خانم دکتر زهرا عبدیزدان از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر زهرا عبد­یزدان عضو هیات علمی گروه کودکان و نوزادان دانشكده پرستاری و مامايی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می­ نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي سرکار خانم دکتر آتوسا ادیبی از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر آتوسا ادیبی عضو هیات علمی گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می­ نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر ابوالقاسم زارع زاده از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر ابوالقاسم زارع­ زاده عضو هیات علمی گروه ارتوپدی دانشكده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می­ نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS